Verband tussen eiwitvezels uit pancreas en Alzheimer

23 februari 2015 | Bron: MedNet

Tot nu toe was alleen bekend dat die onoplosbare vezels de vorm van nog meer vezels uit hetzelfde eiwit bevorderen. Bij diabetes type 2 wordt dit in de pancreas gevormd: amyline. Bij Alzheimer gebeurt dat in de hersenen met amyloïde-bèta als eiwit. Bekend is dat beide aandoeningen vaak samen voorkomen.

De onderzoekers onderzochten het weefsel van overleden patiënten met antilichamen die op een van beide eiwitten reageerden. Bij mensen met diabetes type 2 werd amyline teruggevonden in het brein. Omgekeerd was in de alvleesklier geen amyloïde bèta terug te vinden. Dit betekent dat diabetes als gevolg van Alzheimer veel minder vaak voorkomt dan omgekeerd.

Lees verder

Lees verder op: MedNet