Verschillende vormen van urogenitale tuberculose (UGTB) vragen om classificatie

29 maart 2017 | Bron: MedNet

Urogenitale tuberculose (UGTB) is vaak een door clinici onderschat probleem vanwege de aspecieke symptomen en het verraderlijke verloop van de ziekte. Het aantal gerapporteerde ziektegevallen zou dan ook weleens lager kunnen zijn dan in werkelijk. Het ziektebeeld werd besproken op het EAU-congres in Londen, waarbij vooral de gevolgen aan de orde kwamen. Er is dringend behoefte aan een classificatiesysteem.

Lees verder op: MedNet