Vorderingen met ebolavaccins

27 maart 2015 | Bron: Medisch Contact

Het is het eerste geteste vaccin dat niet gebaseerd is op de nieuwste, en niet op de Zaïre-1976-variant van ebola. Als vector wordt een adenovirus gebruikt. De Chinezen testten het vaccin bij tachtig landgenoten, in twee verschillende doseringen, en vergeleken dat met veertig mensen die een placebo kregen. Er traden geen ernstige bijwerkingen op. Antigeenspecifieke antilichamen en een T-cel-reactie waren op dag 14 aanwezig.

Dat is op zich hoopvol, maar het is wel de vraag of de reactie bij West-Afrikanen hetzelfde zal zijn. Degenen die vooraf al veel antilichamen tegen adenovirus type 5 (de vaccinvector) hadden, maakten minder antilichamen tegen ebola aan dan degenen met een lage titer vooraf. Volgens commentatoren Andrea Marzi en Darryl Falzarano heeft 80 procent van de West-Afrikanen adenovirus-5-antilichamen. Daarnaast vragen zij zich af of het gebruik van de nieuwe ebolavariant veel uitmaakt, aangezien het gebruikte antigeen vrijwel  gelijk is aan het oude (97 procent overeenkomt). Het zijn vragen die hopelijk door fase-2-trials in het gebied dat nu getroffen is, zullen worden beantwoord.

Lees verder

Lees verder op: Medisch Contact