Werkgevers niet altijd actief op duurzame inzetbaarheid

24 oktober 2017

Gemiddeld genomen wil de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking in dienst nemen. 79% van de werkgevers vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie arbeid en zorg te faciliteren, maar concrete regelingen zijn er niet ...
 
Lees verder