Wet werken na AOW door Eerste Kamer

6 oktober 2015 | Bron:

Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen en te houden. Hiervoor heeft de Eerste Kamer nu de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. De wet bevat de volgende maatregelen:

  • De werkgever hoeft het loon van een zieke AOW-gerechtigde werknemer straks nog maar maximaal 13 weken door te betalen (in plaats van de huidige twee jaar). Ook de periode voor de re-integratieverplichtingen en de periode waarvoor het opzegverbod bij ziekte geldt, worden verkort naar 13 weken. In 2018 kan de overheid besluiten om de loondoorbetalingsperiode nog verder in te perken naar maximaal zes weken.
  • De werkgever mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven (normaal drie) binnen 48 maanden (normaal 24 maanden) voordat de werknemer recht heeft op een vast contract. Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is straks standaard één maand.
  • De werkgever hoeft een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om zijn arbeidsduur uit te breiden niet te honoreren.

Verder lezen