Zorgverzekeraars krijgen meer geld voor chronisch zieken

18 juni 2015 | Bron: Medisch Contact

In totaal komt het aantal verzekerden voor wie verzekeraars een relatief hoge vergoeding krijgen met deze maatregel op ruim vier miljoen. Met het risicovereveningssysteem worden zorgverzekeraars vooraf gecompenseerd voor verschillen in de samenstelling van hun cliëntenpopulaties. Risicoverevening is belangrijk vanwege de acceptatieplicht van zorgverzekeraars en het verbod op premiedifferentiatie.

Zorgverzekeraars moeten zich meer gaan richten op goede en doelmatige zorginkoop voor mensen die veel gebruikmaken van zorg. Door de maatregel moet het voor hen aantrekkelijker worden om te investeren in zorg voor deze cliënten. Het zou voor de verzekeraars lonender zijn om zich te richten op chronisch zieken dan op jonge, gezonde mensen.

Verder lezen

Lees verder op: Medisch Contact