Aangezichtspijn

Door op 19-12-2014
  • 00Inleiding
  • 01Trigeminus neuralgie
  • 02Clusterhoofdpijn
  • 03Persisterende idiopathische aangezichtspijn
  • 04 Aangezichtspijn en werk
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Aangezichtspijn kan worden veroorzaakt door een groot scala aan ziektebeelden. De pijn die optreedt is soms hevig. Omdat sommige aandoeningen zeer zeldzaam zijn, is de bekendheid met deze ziektes klein en duurt het soms lang voordat de correcte diagnose wordt gesteld en de correcte behandeling start. Vanwege deze problemen is op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten een landelijke richtlijn aangezichtspijn ontwikkeld om hulpverleners en patiënten meer houvast te geven in het ziekteproces. Alle relevante beroepsverenigingen en patiëntenvertegenwoordigers hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van deze richtlijn. In dit artikel kunnen niet alle diagnoses die worden behandeld in de richtlijn aan bod komen. Daarom worden drie pijnsyndromen behandeld die relatief vaak voorkomen en ernstig zijn. De symptomen, epidemiologie, diagnostiek, differentiaaldiagnose en behandeling hiervan worden beschreven. Hierbij komen zowel theoretische als praktische aspecten aan bod. Verder wordt ingegaan op de invloed van werk op aangezichtspijn en vice versa.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Koopman, J.S.H.A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 december 2014
Editie Quintesse - Jaargang 3 - editie 4 - nummer 4 | Hoofdpijn en werk

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • bent u op de hoogte van de globale inhoud van de multidisciplinaire richtlijn aangezichtspijn;
  • kent u de definitie van aangezichtspijn;
  • kent u de diagnostiek, differentiaaldiagnose, epidemiologie en diagnostiek van drie soorten aangezichtspijn;
  • weet u wat de invloed van aangezichtspijn op werk is en vice versa.