Acuut overlijden op (of door?) het werk

Door op 01-06-2023
  • 00Arbeidsongeval
  • 01Juridisch kader
  • 02Rol forensisch arts
  • 03Rol en positie bedrijfsarts
  • 04Rol medisch adviseur/bedrijfsarts Nederlandse Arbeidsinspectie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

In 2021 werden 3482 arbeidsongevallen gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), waarvan in 58 gevallen sprake was van een dodelijk arbeidsongeval. Een dodelijk arbeidsongeval is een vorm van niet-natuurlijk overlijden en heeft grote impact op diverse betrokkenen door verschillende vragen die spelen op het gebied van de toedracht, schuldvraag, aansprakelijkheid en preventie. Een arbeidsongeval kan naast bestuursrechtelijke gevolgen ook strafrechtelijke consequenties hebben voor collegae, leidinggevenden en/of de werkgever. Onderzoek naar een dodelijk arbeidsongeval heeft een multidisciplinair karakter met inbreng van onder andere politie en justitie, de NLA, forensisch arts, letselschadespecialisten, de Arbodienstverlener en uiteraard de werkgever. De bedrijfsarts kan een belangrijke rol spelen bij informatieverstrekking aan betrokken partijen. Centraal vraagstuk hierbij is de aan- of afwezigheid van een causaal verband tussen het overlijden en de arbeidsomstandigheden. Aandacht moet worden besteed aan de nazorg van het dodelijk ongeval.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Stigter, H.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2023
Editie Quintesse - Jaargang 12 - editie 2 - Nummer 2 | Dood en werk

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • kent u het verschil tussen natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden;
  • bent u op de hoogte van de functionarissen en instanties die betrokken zijn bij het onderzoek omtrent een dodelijk arbeidsongeval;
  • bent u op de hoogte van de werkwijze van de Nederlandse Arbeidsinspectie bij ongevallen met de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg;
  • heeft u kennis van de rol die de bedrijfsarts kan vervullen bij een dodelijk ongeval.