AD(H)D

Belangrijke oorzaak van psychiatrische, maatschappelijke en werkproblemen.

Door op 09-09-2015
 • 00Inleiding
 • 01De ontwikkeling van het concept AD(H)D
 • 02Neurofysiologie en pathologie
 • 03Epidemiologie
 • 04Diagnostiek
 • 05Behandeling
 • 06Het psychiatrisch belang van het onderkennen van AD(H)D
 • 07Controverse en het maatschappelijke belang van het herkennen van AD(H)D
 • 08AD(H)D op de werkvloer
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

AD(H)D is vooral bekend als een ziekte die voorkomt op de kinderleeftijd. Minder bekend is dat bij een groot deel van deze kinderen de symptomen ook op de volwassen leeftijd blijven bestaan, maar dat de klachtenpresentatie bij volwassen kan verschillen van AD(H)D op de kinderleeftijd.
Tegenwoordig wordt AD((H)D niet meer gezien als een gedragsstoornis, maar als een informatieverwerkingsstoornis, waarbij door een aangeboren en erfelijke verandering van vooral de prefrontale cortex minder 'filtering' van informatie plaatsvindt. Er worden in de nieuwe DSM drie subtypen van ADHD onderscheiden. De behandeling bestaat uit twee pijlers: medicamenteuze behandeling en psychologische begeleiding met psycho-educatie.
Het zo vroeg mogelijk onderkennen van AD(H)D op de volwassen leeftijd is van groot belang, omdat AD(H)D een flink hoger risico heeft op bijkomende psychiatrische problematiek, als gevolg waarvan ook vaak maatschappelijke problematiek ontstaat. Ook op het werk kan AD(H)D leiden tot problemen, die met goede herkenning wel kunnen worden begeleid.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Santana, M.R.A.
Graaf, J.H. de
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 9 september 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 3 - nummer 3 | ADHD

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • hebt u kennis van de diagnostiek van AD(H)D en het bestaan van de verschillende subtypen binnen dit beeld;
 • bent u op de hoogte van de behandeling van AD(H)D op de volwassen leeftijd;
 • kent u het psychiatrisch en maatschappelijk belang van het herkennen van AD(H)D;
 • hebt u inzicht in de problemen die mensen met AD(H)D kunnen ondervinden op hun werk;
 • weet u welke interventies u kunt overwegen om problemen aan te pakken.