Adviseren over leefstijl, een taak voor de bedrijfsarts?

Door op 09-06-2017
 • 00Inleiding
 • 01Wat is leefstijl?
 • 02Invloed van leefstijlfactoren
 • 03Randvoorwaarden en ethische grenzen
 • 04Effectiviteit van werkgebonden leefstijlinterventies
 • 05Opname in het PMO
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Een ongezonde leefstijl heeft een grote invloed op de ziektelast en de (gezonde) levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Daarnaast hangt een ongezonde leefstijl samen met een grotere kans op arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ziekteverzuim en functioneren op het werk. De bijdrage hiervan wordt geschat op 7 tot 31%. Of een bedrijfsarts zich moet bezighouden met advisering op het gebied van leefstijl hangt af van belangrijke randvoorwaarden als relatie met inzetbaarheid van werkenden, effectiviteit van interventies, legitimiteit en vrijheid van deelname van werknemers. Via het werk aangeboden leefstijlinterventies hebben een positieve invloed op het bevorderen van een gezonde leefstijl, maar de effecten in de beste interventies zijn klein en bovendien is er beperkt bewijs dat leefstijlinterventies werkgerelateerde uitkomsten zoals arbeidsparticipatie of arbeidsproductiviteit verbeteren. Integratie van leefstijlinterventies in een op het werk gericht preventief medisch onderzoek biedt de beste voorwaarden voor een effectieve aanpak.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hulshof, C.T.J.
Thema Advies
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 9 juni 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 2 - nummer 2 | Endocrinologie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de belangrijkste leefstijlfactoren;
 • weet u dat leefstijlfactoren invloed hebben op functioneren op het werk, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie;
 • kent u randvoorwaarden en ethische grenzen voor leefstijlbeïnvloeding voor werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen;
 • kent u effecten van werkgebonden leefstijlinterventies op de gezondheid en werkgerelateerde uitkomsten;
 • hebt u een visie op leefstijladvisering in uw activiteiten als bedrijfsarts.