Advisering bij arbeidsconflicten

Definities arbeidsconflicten en opstellen conflictdiagnose (1)

Bij bedrijven komen regelmatig conflicten voor, waarbij iemand zich soms ook ziekmeldt. Vaak wordt dan de bedrijfsarts gevraagd om een beoordeling en een advies te geven. Van bedrijfsartsen wordt verwacht dat ze bij de medewerker een onderscheid kunnen maken tussen emoties die ontstaan door een conflict, en klachten die ontstaan door ziekte gerelateerd aan dat conflict. Ook wordt verwacht dat de bedrijfsarts een conflictdiagnose kan stellen. Daarvoor moet de bedrijfsarts een inschatting kunnen maken naar het soort conflict, de stijl van hanteren van het conflict door de betrokken partijen en het stadium waar het conflict zich in bevindt. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal elementen van de recente NVAB-richtlijn ‘Conflicten in de Werksituatie’. Onder andere de definities en zienswijzen rondom arbeidsconflicten en de elementen van een conflictdiagnose die van belang zijn voor een goede advisering komen aan bod.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Laan, J.D. van der
Groen, Mr. H.
Graaf, J.H. de
Thema Advies
Publicatie 21 december 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 4 - Nummer 4 | Reuma en werk