Advisering bij arbeidsconflicten

Deel 2 Mediation en de rol van een mediator

 • 00Mediation
 • 01Mediation in arbeidskwesties
 • 02Werkwijze van de mediation: proces en inhoud
 • 03Keurmerk van de mediator
 • 04Vrijwilligheid en machtsongelijkheid bij arbeidsmediation
 • 05Ter afsluiting
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een kwestie onder begeleiding van een onafhankelijke deskundige derde: de mediator. In dit artikel richten we ons op mediation in arbeidskwesties, omdat dit het gebied is waar bedrijfsartsen vooral mee te maken krijgen. We bespreken het proces van mediation, dus de stappen die een mediator zet, van de afzonderlijke gesprekken met partijen en de gezamenlijke gesprekken tot aan de zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Daarnaast besteden we aandacht aan de inhoud van mediation, waarbij er in een conflict vaak diepere lagen aanwezig zijn. We bespreken vier verschillende methodieken die de mediator kan toepassen bij een probleem in de arbeidsverhoudingen: de probleemoplossende mediation, de transformatieve en de narratieve mediation en de methodiek van de oplossingsgerichte mediation. Daarnaast bespreken we de rol van de vrijwilligheid van mediation en de mogelijke machtsongelijkheid die bij arbeidsmediation kan bestaan, en hoe de mediator hiermee omgaat.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Laan, J.D. van der
Graaf, J.H. de
Groen, H.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2022
Editie Quintesse - Jaargang 11 - editie 2 - Nummer 2 | Pijn

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u:

 • wat het doel is van mediation;
 • wat de rol van de mediator is bij arbeidsconflicten en hoe de mediator te werk gaat;
 • welke stappen er in een mediation worden gezet;
 • dat een conflict vaak diepere lagen kent die aandacht vragen voor een duurzame oplossing;
 • dat er verschillende inhoudelijke methoden zijn om mediation vorm te geven en hoe deze te benoemen;
 • welke uitkomsten er bij mediation mogelijk zijn;
 • dat er bij arbeidsmediation machtsongelijkheid kan bestaan en dat de mediator daar aandacht voor moet hebben.