Advisering bij kanker en werk

Door op 24-06-2016

Hoewel darmkanker steeds vaker voorkomt, neemt de overleving toe. Hierdoor zal deze aandoening bij een steeds ouder wordende beroepsbevolking steeds vaker door de bedrijfs- en verzekeringsarts worden gezien. Uitdagingen rondom de werkhervatting tijdens en na de behandeling verschillen weinig ten opzichte van andere oncologische aandoeningen. Wel is de werknemerspopulatie met darmkanker vaak ouder dan 55 jaar en kunnen er na de behandeling specifieke darm- of stomaklachten blijven bestaan. Er is geen specifieke oncologische revalidatie voor deze groep mensen. Dankzij de goede prognose ligt werkbehoud voor veel mensen binnen de mogelijkheden. Wel hebben veel mensen na de behandeling last van vermoeidheid, die aanleiding kan zijn voor een verminderde duurbelasting. Bij darmkanker en alle andere oncologische aandoeningen geldt dat bij de WIA-beoordeling zeer zorgvuldig moet worden gehandeld. Zowel door de bedrijfsarts bij het onderbouwen van het dossier, als bij de verzekeringsgeneeskundige bij het verzamelen van een alle relevante medische informatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. D.J. (David) Bruinvels,
Thema Hoofdartikel
Publicatie 24 juni 2016
Editie Quintesse - Jaargang 5 - editie 2 - nummer 2 | Darmziekten

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u hoe vaak darmkanker op de werkvloer voorkomt;
  • weet u hoeveel mensen met darmkanker met succes terugkeren naar werk;
  • kunt u mensen met darmkanker adviseren wanneer het over werken gaat;
  • hebt u kennis genomen van re-integratie bij mensen met darmkanker;
  • hebt u inzicht in de categorieën van beperkingen die de belastbaarheid van mensen met darmkanker kunnen beïnvloeden.