Afgeserveerd…

Klinische casus over werkgerelateerde psychische klachten

Door op 31-03-2013

Een 48-jarige werknemer van een internationaal bedrijf, tevens voorzitter van de ondernemingsraad, werd zeer onverwacht geconfronteerd met een ontslagaanzegging. Hij vond dat zeer onrechtvaardig en ontwikkelde een depressie, een angststoornis en een scala aan lichamelijke klachten. Zijn coping schoot tekort en daarom werd hij door de bedrijfsarts verwezen naar de psycholoog. De bedrijfsarts begeleidde de werknemer conform de richtlijn Psychische problemen. Door intensieve behandeling en samenwerking met de psycholoog werd een hersteltraject ingezet. Daarbij werden leerprocessen toegepast en communicatietechnieken geleerd. Uiteindelijk werden de behandeldoelen gerealiseerd. Het re-integratietraject werd bemoeilijkt door het conflict met de werkgever. Werknemer is daarom extern gaan solliciteren en heeft een nieuwe functie gevonden bij een andere organisatie. Voor zijn onvrijwillige ontslag werd hij financieel overigens goed gecompenseerd door zijn oude werkgever. Helaas kreeg hij enige maanden later een hersenbloeding waardoor hij door zijn nieuwe werkgever werd ontslagen. Hij wordt nu begeleid door de verzekeringsarts van het UWV en heeft een ziektewetuitkering.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs d'Hont, F.A.
Elders, L.A.M.
Thema Klinische casus
Publicatie 31 maart 2013
Editie Quintesse - Jaargang 2 - editie 1 - nummer 1 | Depressie