Angst in het werk

Bedrijfsgeneeskundige preventie en begeleiding van angstklachten

  • 00Inleiding
  • 01Van arbeid naar gezondheid
  • 02Van gezondheid naar arbeid
  • 03Reacties (0)

Samenvatting

De bedrijfsarts kan bijdragen aan de preventie van angstklachten en wellicht angststoornissen door advisering aan directie en/of de humanresourcesmanagement. Onzekerheidsreductie door een goede informatievoorziening, ingebed in een goed personeelsbeleidbeleid, is de beste preventie voor angst(klachten). In de individuele begeleiding kan de bedrijfsarts bij angstklachten proberen de onderliggende cognities ter discussie te stellen. Als er sprake is van een angststoornis die het functioneren beïnvloedt, zal de bedrijfsarts verwijzen naar de GGZ of, als er een duidelijke werkgerelateerde component is, naar een arbeids- en gezondheidspsycholoog. Deze zal zich, in samenspraak met de bedrijfsarts, richten op klachten en functioneren binnen de context van de persoon en zijn (werk)omgeving.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Klink, J.J.L. van der
Freriks, Th.J.M.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 maart 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 1 - nummer 1 | Angst

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u:

  • veranderingen in werk die van invloed zijn op het ontstaan en het onderhouden van angststoornissen;
  • het belangrijkste criterium voor de angststoornis;
  • de criteria voor verwijzing bij een angststoornis;
  • de rol van de bedrijfsarts bij angststoornissen in relatie tot de werkcontext.