Arbeidsongeschiktheid, re-integratie en etniciteit

Culturalisering van ziekte en verzuim

  • 00 
  • 01Casus
  • 02Inleiding
  • 03Praktische logica in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
  • 04Culturalisering van het probleem
  • 05Voorbij culturalisering
  • 06Reacties (0)

Informatie over dit artikel

Auteurs Meershoek, Dr. A.M.
Krumeich, Prof. dr. J.S.M.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 december 2021
Editie Quintesse - Jaargang 10 - editie 4 - Nummer 4 | Transculturele geneeskunde

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u hoe sociale selectiviteit in sociaal beleid ontstaat;
  • ziet u hoe culturalisering van knelpunten sociaal-medische begeleiding belemmeren;
  • ziet u het belang van een responsieve, op het individu gerichte benadering van cliënten met diverse achtergronden.