Arbeidsongevallen, een geval van pech?

Een ongeval is een signaal dat er een reële kans is dat er problemen zijn met de veiligheidscultuur en risicobeheersing in een bedrijf. Ook als een werknemer zelf vindt dat een ongeval veroorzaakt is door ‘domme pech’ (niet opgelet), is er vaak sprake van achterliggende systeemfouten. De ‘gatenkaastheorie’ toont hoe een samengaan van meerdere problemen (problemen in meerdere verdedigingsbarrières) leidt tot een ongeval. De Inspectie SZW gaat haar interventies naar aanleiding van een ongeval dan ook uitbreiden. Een inspecteur kan kiezen uit: zelf een (causaliteits)ongevalsonderzoek doen, zelf een algehele inspectie van de arbeidsplaats verrichten of de werkgever een diepgaand ongevalsonderzoek laten doen en een verbeterplan laten opstellen (met controle hiervan door de Inspectie SZW). In sommige branches komen meer ongelukken voor (o.a. bouw, afvalbeheer, landbouw, bosbouw, visserij, industrie, en vervoer en opslag). Sommige werknemers hebben een verhoogd risico op ongevallen (uitzendkrachten, buitenlandse werknemers, werknemers in nachtdiensten en jongeren). Een aantal praktische tools kunnen u, werkgevers en werknemers ondersteunen om snel inzicht te creëren in hoe het staat met de veiligheidscultuur, de risico’s voor veilig en gezond werken en of de genomen preventieve maatregelen adequaat zijn bij een organisatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren