Artist Deterioration Syndrome, een nieuwe beroepsziekte

Door op 05-06-2014

Popartiesten leiden een kwetsbaar bestaan en zijn blootgesteld aan
verschillende gezondheidsrisico’s die samenhangen met het leven als
popster. De mortaliteit onder popartiesten ligt een factor twee tot drie
hoger dan in de algemene bevolking, met als hoofdoorzaak overdosering
door alcohol en drugs. Uit literatuuronderzoek blijkt dat er meerdere
determinanten bestaan die causaal maar zeker conditioneel een rol spelen
bij het overlijden van popartiesten. Opvallend is het geleidelijke verlies van
de geestelijke en lichamelijke balans. Het resulteert in aftakeling en toename van afhankelijkheid van alcohol en drugs waarvoor men soms de ultieme prijs betaalt. In deze bijdrage wordt door middel van de analyse van een casus de vraag beantwoord of sprake is van een nieuwe beroepsziekte onder popartiesten. Daarvoor worden de vijf meldingscriteria van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gebruikt. Wij voegen een zesde criterium toe: aandacht voor behandeling en begeleiding. Met de beschrijving van een nieuwe beroepsziekte is immers ook de roep om preventie geboren. Goede zorg voor artiesten is van levensbelang en hier ligt een wettelijke taak voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Elders, L.A.M.
Jamaludin, J.
Thema Casus
Publicatie 5 juni 2014
Editie Quintesse - Jaargang 3 - editie 2 - nummer 2 | Verslaving

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de definities van beroepsziekten en kunt u vijf meldingscriteria van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten toepassen;
  • kent u de risico’s van het vak van popartiest en herkent u hetArtist Deterioration Syndrome;
  • leert u dat er een zesde meldingscriterium zou moeten bestaan: preventie, behandeling en begeleiding van popartiesten.