Bedrijfsarts en arbeidsdeskundige: twee werelden in de beoordeling van belastbaarheid

Door op 25-03-2015

Het is algemeen bekend dat bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, RIV-beoordeling en het deskundigenoordeel de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV nauw samenwerken. Deze samenwerking komt vrijwel automatisch tot stand. Het belang van een goede en professionele wijze van samenwerken tussen de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige tijdens de eerste twee (of drie) ziektejaren van een werknemer is groot. Alle betrokken partijen, primair werknemer en werkgever, zijn daarbij gebaat. Vanzelf gaat het echter niet. Een goede samenwerking  vereist de nodige inspanning waarbij hindernissen moeten worden overwonnen. Het belangrijkste zijn wederzijds respect en open staan voor elkaars visie. Men moet elkaar opzoeken, kennis en informatie delen. Alleen op die manier is synergie tussen de professies mogelijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Graaf, J.H. de
Tolsma, J.J.S.
Thema Samenwerken
Publicatie 25 maart 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 1 - nummer 1 | Angst

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de arbeidsdeskundige en zijn achtergrond;
  • kent u de opleiding en de competenties van de arbeidsdeskundige;
  • bent u op de hoogte van de rol van de arbeidsdeskundige in de wachttijd;
  • weet u welke stappen u kunt zetten om de samenwerking te verbeteren.