Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden tijdens ziekte 1 punt

Dilemma’s voor jurist, bedrijfsarts en verzekeringsarts

Juridisch

Het UWV ziet steeds vaker ziekmeldingen kort na beëindiging van het dienstverband door een vaststellingsovereenkomst. Als voor de ex-werknemer het recht op WW al is vastgesteld, moet bij ziekmelding het recht op een Ziektewetuitkering worden onderzocht. De verzekeringsarts moet de eerste arbeidsongeschiktheidsdag vaststellen voor het laatst verrichte werk. Was dat voor de datum waarop het dienstverband door een vaststellingsovereenkomst is beëindigd, dan moet worden vastgesteld of betrokkene voor of na ondertekening daarvan ziek is geworden. De ex-werknemer beseft niet altijd dat er bij een vaststellingsovereenkomst mogelijk geen recht is op ziekengeld (of een WIA-uitkering). Ook de werkgever neemt een risico. Als hij onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft gedaan, kan het UWV de Ziektewetuitkering op hem verhalen. 

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van Quintesse en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Direct abonneren