Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden tijdens ziekte

Dilemma’s voor jurist, bedrijfsarts en verzekeringsarts

 • 00Inleiding
 • 01Benadelingshandeling
 • 02Oorzaak van de ziekte
 • 03Casus 1, een 64-jarige plaatwerker
 • 04Casus 2, een 63-jarige receptionist
 • 05Casus 3, een 53-jarige technisch tekenaar
 • 06De rol van de verzekeringsarts en het UWV
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Het UWV ziet steeds vaker ziekmeldingen kort na beëindiging van het dienstverband door een vaststellingsovereenkomst. Als voor de ex-werknemer het recht op WW al is vastgesteld, moet bij ziekmelding het recht op een Ziektewetuitkering worden onderzocht. De verzekeringsarts moet de eerste arbeidsongeschiktheidsdag vaststellen voor het laatst verrichte werk. Was dat voor de datum waarop het dienstverband door een vaststellingsovereenkomst is beëindigd, dan moet worden vastgesteld of betrokkene voor of na ondertekening daarvan ziek is geworden. De ex-werknemer beseft niet altijd dat er bij een vaststellingsovereenkomst mogelijk geen recht is op ziekengeld (of een WIA-uitkering). Ook de werkgever neemt een risico. Als hij onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft gedaan, kan het UWV de Ziektewetuitkering op hem verhalen. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Franssen, E.J.A.
Graaff, de M.A.
Graaf, J.H. de
Thema Juridisch
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 17 september 2019
Editie Quintesse - Jaargang 8 - editie 3 - nummer 3 | Ethiek

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de juridische risico’s voor werkgever en werknemer als een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten tijdens ziekte van een werknemer;
 • weet u wat de financiële risico’s in zo'n geval zijn;
 • kent u de rol van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts, en hoe deze rollen zich verhouden;
 • weet u hoe verschil van mening kan ontstaan tussen verzekeringsarts en bedrijfsarts over een beoordeling door het verschil in beoordelingskader.