Belasting en belastbaarheid bij niet-aangeboren hersenletsel

 • 00Inleiding
 • 01Anamnese
 • 02De prognose van arbeidsparticipatie
 • 03NAH-zorg is ketenzorg
 • 04Multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid
 • 05Ervaren problemen door de werkgever en collega’s
 • 06Prognose NAH op de langere termijn
 • 07Discrepantie tussen willen en kunnen: arbeidsassessment
 • 08Terugkeer naar werk recente wetenschappelijke informatie
 • 09Conclusie
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

NAH vormt een groep van aandoeningen die gemeen hebben dat ze gepaard gaan met cognitieve soms progressieve beperkingen die de arbeidsproductiviteit kunnen beïnvloeden. Door goede begeleiding, de juiste aanpassingen van werkplek en functie kan arbeidsongeschiktheid op korte of langere termijn deels worden voorkomen. Voor het beoordelen van belastbaarheid en begeleiding is het belangrijk inzicht te hebben in de ernst en aard van deze aandoening. NAH-patiënten die geen somatische beperkingen hebben zien er over het algemeen niet ziek uit. Dit staat vaak in schril contrast met de beperkte functionele mogelijkheden in leven en werk die zij iedere dag ervaren.
In de richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en arbeidsparticipatie staat omschreven met welke factoren rekening moet worden gehouden bij de begeleiding van werknemers tijdens de re-integratie naar eigen of ander werk. Er is een multidisciplinaire aanpak nodig om arbeidsparticipatie te kunnen realiseren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de verschillende vormen van NAH;
 • weet u welke klachten en beperkingen er kunnen optreden;
 • kent u de gevolgen voor de belastbaarheid;
 • weet u dat een patiënt met NAH extra begeleiding nodig heeft.