Beoordelen belastbaarheid bij COPD

Door op 02-06-2015
  • 00Inleiding
  • 01Epidemiologie COPD en werk
  • 02 
  • 03 
  • 04Bepalen belastbaarheid bij COPD
  • 05Conclusies
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

COPD is een over het algemeen progressieve ziekte die wordt gekenmerkt door een chronische, niet (volledig) reversibele luchtwegobstructie, maar daarbuiten ook een aantal niet-pulmonale effecten kent en daardoor vaak gepaard gaat met comorbiditeit. Zowel de pulmonale als niet-pulmonale effecten hebben gevolgen voor de belastbaarheid. De aandacht gaat dan in de eerste plaats uit naar de verminderde energetische belastbaarheid door de aard en ernst van de longfunctiestoornis. Bij de afname van de energetische belastbaarheid kunnen echter ook de niet-pulmonale effecten en daarmee samenhangende comorbiditeit een rol spelen. Energetische belastbaarheid laat zich goed objectiveren aan de hand van een inspanningsonderzoek, waarbij men een aantal parameters moet volgen. Naast afgenomen energetische belastbaarheid kan de patiënt met COPD echter ook te maken krijgen met verminderde inhalatoire belastbaarheid door tevens aanwezig bronchiale hyperreactiviteit, een afname van de mentaal-perceptieve belastbaarheid door met COPD geassocieerde afname van de cognitieve functies en beperkingen in functioneren door inadequate coping. Een zorgvuldige beoordeling van de belastbaarheid bij een patiënt met COPD vereist aandacht voor al deze aspecten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pal, T.M.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 2 juni 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 2 - nummer 2 | Luchtwegen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u welke gegevens u nodig hebt voor een oordeel over de energetische belastbaarheid van een patiënt met COPD;
  • kent u de achtergronden van belastbaarheidsbeperkingen bij een patiënt met COPD;
  • kunt u een genuanceerd oordeel geven over de belastbaarheid, respectievelijk adviseren over in te zetten interventies.