Beoordeling aanvraag IVA met verkorte wachttijd

Door op 08-09-2017
 • 00Van WAO naar WIA
 • 01Verkorte wachttijd
 • 02Belangen
 • 03Casus
 • 04Verklaring bedrijfsarts
 • 05Het juiste moment
 • 06Beoordelingskader duurzaamheid
 • 07Jurisprudentie
 • 08Meerdere aandoeningen
 • 09Slot
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

De beoordeling van een IVA-aanvraag met verkorte wachttijd is complex door de grote belangen voor werknemer en werkgever, terwijl het moeilijk is om een goede prognose te stellen. Dit artikel gaat in op de wettelijke context en het belang van een goed onderbouwde aanvraag die op het juiste moment wordt ingediend. De manier van beoordelen wordt toegelicht aan de hand van het beoordelingskader duurzaamheid en van de jurisprudentie

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Cramer, P.M.
Thema Juridisch
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 september 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 3 - nummer 3 | Moeheid

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de wettelijke context van de beoordeling van een IVA-aanvraag met verkorte wachttijd;
 • bent u in staat het beoordelingskader duurzaamheid toe te passen;
 • kunt u een beoordeling doen rekening houdend met de jurisprudentie;
 • ziet u de grote belangen die aan de orde zijn bij een IVA-aanvraag met verkorte wachttijd.