Bouwstenen voor beoordeling functiegeschiktheid bij gehoorproblematiek

Door op 24-03-2017
 • 00Inleiding
 • 01Audiologisch basisonderzoek
 • 02Intake Gehoor & Arbeid
 • 03Specifieke functietesten
 • 04Revalidatie
 • 05Evaluatie
 • 06Beoordeling functiegeschiktheid
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Bij een verminderd gehoor kan het functioneren en zelfs de veiligheid op het werk in het geding komen. De problematiek kan via een brede en systematische wijze in kaart worden gebracht. Daarbij worden de resultaten van vragenlijsten en metingen samengevat in termen van profielen. Deze profielen zijn bepalend voor de oplossingsrichtingen en bieden tevens een mooi kader om de effecten – na revalidatie met hoortoestellen en/of begeleiding – te kunnen evalueren. Bij uitspraken over functiegeschiktheid dient men in de afwegingen rekening te houden met de compensatiekracht die door hoorhulpmiddelen wordt gerealiseerd. Uitspraken over functiegeschiktheid komen op een meer verantwoorde manier tot stand bij multidisciplinaire samenwerking waarbij ook de medewerkers van een audiologisch centrum zijn betrokken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dreschler, W.A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 24 maart 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 1 - nummer 1 | Gehoor

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • hebt u inzicht in de samenhang tussen audiologische factoren, werkgebonden factoren en persoonlijke factoren;
 • hebt u inzicht in de meerwaarde van profielen bij diagnostiek en beoordeling;
 • hebt u inzicht in de mogelijkheden van gericht functieonderzoek naar aspecten van het auditief functioneren;
 • hebt u een globaal overzicht van de mogelijkheden van moderne hoortoestellen en de wijze waarop hoortoestellen en extra hoorhulpmiddelen worden geselecteerd en aangepast;
 • kent u de dilemma’s bij de beoordeling van functiegeschiktheid bij een gehoorverlies;
 • bent u bekend met de meerwaarde van een multidisciplinaire behandeling in een audiologisch centrum.