Carrièreverloop bij autisme

Autisme vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief

Door op 13-01-2014
 • 00De overeenkomstige kenmerken van mensen met autisme
 • 01Scholing
 • 02Disharmonisch cognitieve capaciteitenprofiel
 • 03Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
 • 04Arbeid
 • 05Aanpassingen op de werkvloer
 • 06Kira-methode
 • 07Toekomstperspectief
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Moeite met sociale vaardigheden en communicatieve problemen zijn overeenkomstige kenmerken waar mensen met autisme in zowel scholings- als werksituaties tegenaan lopen. Het ‘nieuwe leren’ op scholen vraagt een aantal vaardigheden die voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) juist lastig zijn. Mensen met ASS hebben vaak een disharmonisch cognitieve capaciteitenprofiel, wat maakt dat ze of zeer sterk zijn in verbale vaardigheden en zwak in de non-verbale vaardigheden of omgekeerd. Dit kan in een leer- en werkomgeving zowel valkuilen opleveren als kansen bieden. Om mensen met ASS een zo goed mogelijk toekomstperspectief te bieden zijn bekendheid met de kenmerken en de juiste begeleiding van groot belang. Hiervoor is de Kiramethode ontwikkeld. Deze methode bestaat uit vier fasen waarbij toegewerkt wordt naar een goede en langer durende werkrelatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Richters, J.J.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 13 januari 2014
Editie Quintesse - Jaargang 2 - editie 4 - nummer 4 | Autisme

Leerdoelen

Na  het lezen van dit artikel:

 • kent u de overeenkomstige kenmerken van autisme, maar bent u zich er van bewust dat er verschillende uitingsvormen zijn;
 • heeft u meer zicht op het ontstaan van een negatieve vicieuze cirkel bij schoolgaande kinderen met autisme als hier te weinig over bekend is;
 • weet u wat een disharmonisch capaciteitenprofiel is;
 • weet u welke aanpassingen gedaan kunnen worden op de werkvloer om een werknemer met autisme optimaal te laten presteren;
 • kent u de functie en werking van de kira-methode en uw mogelijke rol hierin.