COVID-19 als beroepsziekte in Nederland

Door op 22-06-2021

Dit artikel is een inventarisatie van de wijze waarop in Nederland wordt omgegaan met COVID-19 als beroepsziekte. Gevallen van werkgebonden COVID-19 kunnen worden gemeld aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Er zijn enkele initiatieven van belangengroepen in de gezondheidszorg en er is een bescheiden aantal pleidooien voor erkenning van COVID-19 als beroepsziekte met bijbehorende compensatie in de vakliteratuur en de publieke media. Toch ontbreekt een uitgebreide discussie over de kwestie van COVID-19 als beroepsziekte. COVID-19 is in Nederland niet officieel erkend als beroepsziekte. De reden hiervoor is het ontbreken van een algemene compensatieregeling voor beroepsziekten in Nederland. Schadeloosstelling kan worden afgedwongen door aansprakelijkheidswetgeving, maar in de meeste gevallen is dit een langdurige en ingewikkelde procedure. Het debat over COVID-19 als beroepsziekte is nog beperkt, maar kan uitgroeien tot een grote sociale en politieke kwestie wanneer de omvang van de schade duidelijk wordt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Spreeuwers, D.
Thema Juridisch
Publicatie 22 juni 2021
Editie Quintesse - Jaargang 10 - editie 2 - Nummer 2 | Zoönosen