De bedrijfsarts als adviseur. De kunst van het overtuigen

De kunst van het overtuigen

Door op 12-12-2017
  • 00Inleiding
  • 01De principes van beïnvloeding
  • 02De rol van Cialdini in de communicatie en in de geneeskunde
  • 03Reacties (0)

Samenvatting

In dit artikel wordt een zestal psychologische beïnvloedingsmechanismen beschreven, die bij mensen onbewust tot voorspelbaar gedrag kunnen leiden. Deze principes zijn door de bekende Amerikaanse psycholoog Robert Cialdini bijeengebracht in een goed leesbaar boek Influence, dat in de Nederlandse vertaling de titel Invloed heeft. Door deze mechanismen, bekend vanuit de marketing, ook toe te passen als bedrijfs- en verzekeringsarts is het mogelijk de werknemer positief te beïnvloeden in gezondheidbevorderend of gewenst gedrag. Deze principes worden in dit artikel uitgelegd en ze worden zoveel mogelijk op de praktijk van de lezer toegepast, met voorbeelden uit de psychologie. Tot slot volgt een advies hoe men zich deze principes zorgvuldig en ethisch verantwoord eigen kan maken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Graaf, J.H. de
Laan, J.D. van der
Thema Advies
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 12 december 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 4 - nummer 4 | Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u hoe de adviseur het best kan aansluiten bij de klant;
  • begrijpt u hoe de klant het best te beïnvloeden is;
  • weet u hoe de bedrijfsarts in de rol van adviseur het best kan overtuigen;
  • kunt u de zes psychologische beïnvloedingsmechanismen – die Cialdini beschrijft – als arts toepassen in uw eigen praktijk.