De bedrijfsarts en preventie van intern ongewenst gedrag

Door op 01-05-2024

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenst gedrag) is een van de verzuimoorzaken bij organisaties. Toenemende bekendheid over gevallen van ongewenst gedrag op het werk en verzuimcijfers toont de noodzaak aan om ongewenst gedrag te voorkomen. Arbowetgeving schrijft voor dat risico’s op psychosociale arbeidsbelasting moeten worden geïnventariseerd en dat maatregelen moeten worden getroffen. Uit de praktijk blijkt dat dit onvoldoende gebeurt en dat vooral curatieve maatregelen worden genomen. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft om die reden een Delphi-studie uitgevoerd naar risicofactoren van intern ongewenst gedrag, waarvan de uitkomsten worden vertaald naar de praktijk. Deze helpen bij een gedegen inventarisatie en het bepalen van preventieve en maatwerkmaatregelen om intern ongewenst gedrag te voorkomen. Ook bedrijfsartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij de preventie van intern ongewenst gedrag. Kennis van intern ongewenst gedrag en de wijze waarop de bedrijfsarts aandacht kan besteden aan intern ongewenst gedrag binnen diens werk kan daarbij helpen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Uiterwijk, M.
Thema Advies
Publicatie 1 mei 2024
Editie Quintesse - Jaargang 13 - editie 2 - Nummer 2 | De kwetsbare werknemer