De Belgische aanpak van ‘moederschapsbescherming’

Advies van bedrijfsartsen aan zwangere werknemers in België

Door op 01-03-2022

In België is een zwangere werknemer wettelijk goed beschermd tegen potentieel nadelige blootstellingen die een risico zouden kunnen betekenen voor haar ongeboren kind. Vanaf het ogenblik dat een vrouw weet dat ze zwanger is, moet ze haar werkgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dan gaan een aantal wettelijke beschermingsmaatregelen in werking, kortweg ‘moederschapsbescherming’ genoemd. Dit artikel bespreekt de aanpak van moederschapsbescherming in België, aan de hand van twee casussen van leerkrachten werkzaam in een kinderdagverblijf en in het buitengewoon onderwijs. De Belgische wetgever geeft aan de arbeidsarts de mogelijkheid om aanstaande moeders uit bepaalde beroepsrisico’s te verwijderen, dat wil zeggen arbeidsongeschikt te verklaren met het recht op loondoorbetaling. De arbeidsarts in België adviseert deze groep medewerkers.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Gregoor, T.H.M
Thema Advies
Publicatie 1 maart 2022
Editie Quintesse - Jaargang 11 - editie 1 - Nummer 1 | De risicozwangerschap