De herkenning van traumagerelateerde klachten na schokkende gebeurtenissen

Door op 25-03-2015
 • 00Inleiding
 • 01Prevalentie
 • 02Screenen bij verhoogd risico
 • 03Online screeningsinstrumenten
 • 04Traumagerelateerde klachten
 • 05Differentiaaldiagnostiek
 • 06Lijdensdruk
 • 07Omschrijving schokkende gebeurtenis
 • 08Interventies gericht op de PTSS-specifieke symptomen
 • 09Interventies gericht op het dagelijkse functioneren
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

Na schokkende gebeurtenissen worden stressreacties vaak genormaliseerd als normale reacties na abnormale gebeurtenissen. Het is hierbij van belang dat men aan de afwachtende kant niet doorschiet en mensen met problemen over het hoofd ziet. Aan de andere kant is het zaak niet te vroeg te interveniëren en onnodige hulp te bieden. Beschreven wordt wanneer normale stressreacties als traumagerelateerde klachten kunnen worden bestempeld, hoe screeningsinstrumenten hierin een rol kunnen spelen, waarin de posttraumatische stressstoornis (PTSS) zich onderscheidt van andere angst- en stemmingsstoornissen, en hoe de omschrijving van de potentieel traumatiserende gebeurtenis in de DSM-5 is verruimd, waardoor niet alleen direct getroffenen maar ook familieleden en goede vrienden die er kennis van hebben genomen aan de criteria voor een PTSS kunnen voldoen. Ten slotte worden evidence-based en best- practicebehandelingen voor PTSS beschreven en alarmsignalen voor de bedrijfs- of verzekeringsarts die hem kunnen helpen problemen in de verwerking tijdig te signaleren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Berendsen, J.J.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 maart 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 1 - nummer 1 | Angst

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kunt u traumagerelateerde klachten tijdig herkennen en onderscheiden van normale stressreacties na schokkende gebeurtenissen;
 • kent u de gewijzigde en verruimde omschrijving van de posttraumatische stressstoornis en het onderscheid met de andere angst- en stemmingsstoornissen;
 • kent u evidence-based en best-practicebehandelmethoden voor PTSS.