De impact van tillen op de wervelkolom

Door op 01-09-2022
 • 00Inleiding
 • 01Fysieke belasting in het werk
 • 02Biomechanica van de wervelkolom
 • 03De impact van fysieke belasting op de wervelkolom
 • 04Beoordelen van fysieke belasting
 • 05Interventies
 • 06Preventie van klachten
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

In 2021 deed 38% van alle Nederlandse werknemers fysiek belastend werk. Kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige werkhoudingen komen het meeste voor. Deze vormen van fysieke belasting hebben een grote impact op de wervelkolom. Zowel het gewicht van het bovenlichaam als de last die wordt getild bepaalt de kracht die op de wervelkolom wordt uitgeoefend. Het te vaak en (te) zwaar belasten van de wervelkolom is een risico voor lage rugklachten en daaraan gekoppeld verzuim. In 2021 was 27% van alle werkgerelateerde verzuimdagen toe te schrijven aan klachten van het bewegingsapparaat, waar lage rugklachten onderdeel van zijn. In de wet- en regelgeving wordt verwezen naar de NIOSH-methode ter preventie van lage rugklachten. De NIOSH-methode is een rekenformule om tiltaken te beoordelen en te evalueren. In de NIOSH-methode wordt uitgegaan van een grenswaarde van 3400 N op de tussenwervelschijf L5-S1.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vermeulen, H.
Ploumen, P.C.H.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 september 2022
Editie Quintesse - Jaargang 11 - editie 3 - Nummer 3 | Wervelkolom

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • heeft u inzicht in de omvang van het probleem van fysieke belasting in het werk;
 • begrijpt u welke rol de wervels en spieren spelen bij houding, beweging en mechanische belasting van de wervelkolom;
 • kent u de methoden om tillen, dragen en werkhoudingen te beoordelen;
 • heeft u kennis van de aanpak die helpt om fysieke belasting op de bedrijfsagenda te krijgen en te houden.