De invloed van antidepressiva op het werk

Door op 31-03-2013
 • 00Inleiding
 • 01Invloed op de arbeidsgeschiktheid
 • 02Wet- en regelgeving
 • 03Categorieën
 • 04Waar vindt u informatie?
 • 05Praktijk
 • 06Tot slot
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Antidepressiva kunnen vanwege hun bijwerkingen een negatieve invloed hebben
op de arbeidsgeschiktheid. Omdat hier nauwelijks onderzoek naar is gedaan, kunt
u de invloed van het geneesmiddel op de rijvaardigheid als uitgangspunt nemen.
Een patiënt die een tricyclisch antidepressivum (TCA) gebruikt, mag (tijdelijk) niet
rijden. Een patiënt die een specifieke serotonineheropnameremmer (SSRI) gebruikt,
mag – zolang hij geen last heeft van bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden
– wel rijden. Naast de keuze van het middel spelen factoren als dosering,
therapietrouw, eventuele comorbiditeit, comedicatie en alcoholgebruik een rol.
Volgens de Wegenverkeerswet is het verboden een voertuig te besturen wanneer
men onder invloed is van een stof die de rijvaardigheid kan verminderen. De Wet op
de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verplicht artsen en apothekers de
patiënt hierover juist te informeren. Wanneer een patiënt goed is geïnformeerd, is
hij zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kwaak-van Hout, H.M.A. van der
Thema Farmacotherapie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 31 maart 2013
Editie Quintesse - Jaargang 2 - editie 1 - nummer 1 | Depressie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u welke informatie u kunt gebruiken om beleid vast stellen over de invloed van antidepressiva op de arbeidsgeschiktheid;
 • kent u de wettelijke bepalingen met betrekking tot geneesmiddelgebruik en verkeersdeelname;
 • kent u de termen categorie I, II en III geneesmiddelen en de adviezen bij elke categorie;
 • weet u welke antidepressiva veel en welke weinig invloed hebben op het reactievermogen;
 • weet u waar u specifieke informatie vindt over de invloed van een bepaald geneesmiddel op de rijvaardigheid.