De kwetsbare werknemer

Door op 01-05-2024

Kwetsbare werknemers verdienen extra aandacht van de bedrijfs- en verzekeringsarts, gericht op behoud van werk en participatie op de arbeidsmarkt. Dit artikel beschrijft een definitie van de kwetsbare werknemer, welke groepen kwetsbare medewerkers er worden onderscheiden en welke problemen deze werknemers ondervinden bij het vinden van en het functioneren in werk. De wettelijke kaders worden beschreven vanuit de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter. Ook besteedt het artikel aandacht aan de relevante richtlijnen. Aan de hand van twee casussen wordt het theoretisch kader tastbaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren