De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering: acceptatie

Overeenkomsten en verschillen met het publieke domein

Individuele particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onderscheiden zich van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het publieke domein door risicoselectie bij de aanvang van de verzekering. De verzekeraar beslist op welke voorwaarden hij het aangeboden risico wil verzekeren en de aanvrager beslist of hij op dit aanbod in wil gaan. De beoordeling van het medische risico op arbeidsongeschiktheid tijdens de looptijd van de verzekering gebeurt op basis van door de aanvrager verstrekte gezondheidsgegevens (ingevulde gezondheidsverklaring), gericht medisch onderzoek of medische informatie van behandelaars. Niet alleen de actuele medische toestand is van belang, ook vanuit de medische voorgeschiedenis kunnen risicofactoren voor arbeidsongeschiktheid naar voren komen. De beoordeling van het risico op arbeidsongeschiktheid gebeurt zo veel als mogelijk evidencebased.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wijnvoord, E.C.
Pietersen, J.V.
Bosma, Y.R.
Thema Juridisch
Publicatie 1 maart 2023
Editie Quintesse - Jaargang 12 - editie 1 - Nummer 1 | KNO