De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering: re-integratie en claimbeoordeling

Tussen de claimbeoordeling en re-integratie bij de sociale verzekering (UWV) en de particuliere verzekering zijn er verschillen en overeenkomsten. De verzekeringsarts die werkzaam is in de private sector, heeft de functie van medisch adviseur van de verzekeraar. De rol van de medisch adviseur bestaat uit advisering binnen het team van claimbehandelaar, re-integratieadviseur of -begeleider en arbeidsdeskundige. De claimbeoordeling vindt plaats conform de polisvoorwaarden1 en is gebaseerd op beperkingen als gevolg van stoornissen in directe relatie tot ziekte of ongeval. Dit artikel belicht de rol, de taken en verantwoordelijkheden die in de dagelijkse praktijk van de medisch adviseur voorkomen en laat aan de hand van een reële casus zien dat de claimbeoordeling tot heel andere uitkomsten kan leiden dan wat bij sociaal gebruikelijk is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren