De poortwachterfunctie: twee disciplines met hetzelfde doel

Door op 21-09-2018
 • 00Inleiding
 • 01 
 • 02Politieke en juridische achtergrond
 • 03De poortwachterfunctie, de toetsing van het RIV
 • 04De inhoudelijke toetsing
 • 05Deskundigenoordeel
 • 06Tot slot
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

In maart 2017 verscheen de Werkwijzer Poortwachter . Deze is openbaar en kan door iedereen worden ingezien. De werkwijzer geeft de werkgever informatie over hoe hij re-integratie moet vormgeven en hoe het UWV de re-integratie-inspanningen beoordeelt. De verwachting is dat met die informatie de kans op meningsverschillen tussen verzekeringsartsen en bedrijfsartsen kleiner wordt. Dit artikel beschrijft de hoofdpunten van de werkwijzer, enkele gevallen waarin het mis kan gaan en de communicatie tussen bedrijfs- en verzekeringsarts. Daarnaast geeft het een brede kijk op de politieke en historische achtergrond van de toetsing van het re-integratieverslag. Het doel van dit artikel is het verbeteren van de samenwerking door een beter begrip van de rol van de verzekeringsarts en een betere communicatie tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts bij de toetsing van het re-integratieverslag.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Gabeler, P.H.
Hoop de, C.D.
Thema Samenwerken
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 september 2018
Editie Quintesse - Jaargang 7 - editie 3 - nummer 3 | Voet en enkel

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • hebt u kennis van het toetsingskader UWV;
 • kent u de politieke en juridische achtergrond van de RIV-beoordeling;
 • bent u op de hoogte van de procesgang voor, tijdens en na de RIV-beoordeling door het UWV;
 • hebt u inzicht in de inhoudelijke toetsingscriteria van het UWV, met name wat van de verzekeringsarts wordt verwacht bij de communicatie;
 • bent u bekend met een aantal specifieke zaken die rond de toetsing van het RIV kunnen spelen;
 • overziet u de relatie tussen het deskundigenoordeel re-integratie-inspanning en de toetsing van het RIV.