De richtlijn Reumatoïde artritis en participatie in arbeid

Door op 21-12-2020

De CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van Reumatoïde Artritis uit 2008 heeft een addendum, de richtlijn Reumatoïde artritis en participatie in arbeid. Dit artikel bespreekt de belangrijkste conclusies en aanbevelingen hieruit en licht deze waar nodig kort toe. Een vroegtijdige intensieve behandeling en aandacht voor (arbeids-) participatie dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen bij behandeling en begeleiding. Participatie in arbeid zou standaard een onderdeel moeten zijn van de anamnese, ook bij de niet-sociaalgeneeskundigen, en zou als behandeldoel moeten worden geformuleerd. Om dit te bevorderen is voor zowel de behandelend specialist als de bedrijfs- en verzekeringsarts een specifieke set anamnestische vragen geformuleerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Gabeler, P.H.
Thema Hoofdartikel
Publicatie 21 december 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 4 - Nummer 4 | Reuma en werk