De Vierdimensionale Klachtenlijst (1)

Betekenis van de scores

Door op 19-06-2020

De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een hulpmiddel voor het in kaart brengen en bespreekbaar maken van psychische aspecten van arbeidsongeschiktheid. Deze vragenlijst levert vier scores op, voor distress, depressie, angst en somatisatie. De distressscore geeft aan hoe moeilijk de cliënt het heeft. Het zegt ook iets over de kans op sociaal disfunctioneren. De depressie- en angstscores zeggen iets over de relatieve kans op een depressie of angststoornis. Op basis van de depressie- en angstscores kunnen cliënten worden onderverdeeld in een groep waarbij direct nadere diagnostiek naar depressie of angst moet worden ingezet, en een groep waarbij dat in eerste instantie niet nodig is. De somatisatiescore zegt iets over de gevoeligheid voor lichamelijke spanningsklachten en de neiging daar zo op te reageren dat de klachten verergeren en persisteren. De 4DKL biedt nuttige handvatten voor het gesprek met de cliënt, wat aan de orde komt in deel 2 van dit tweeluik.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Terluin, B.
Thema Psyche
Publicatie 19 juni 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 2 - nummer 2 | Bedrijfsongevallen