De ziekte van Parkinson en werk

Door op 21-12-2020
 • 00Inleiding
 • 01Klinisch beeld, diagnose en behandeling
 • 02Problemen bij het werken
 • 03Rijgeschiktheid bij de ziekte van Parkinson
 • 04Interventies om re-integratie en duurzame inzetbaarheid te bevorderen
 • 05Conclusies en aanbevelingen
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

De ziekte van Parkinson is een progressieve, chronische hersenaandoening. Het is een complexe aandoening met een grote variatie in symptomen en beloop. Meestal beginnen de symptomen na het vijftigste levensjaar, maar de ziekte kan ook jongere mensen treffen. De ziekte heeft vaak grote gevolgen voor het functioneren in het dagelijks leven en in het werk. Er is nog geen curatieve behandeling voor de ziekte van Parkinson, wel kunnen de symptomen worden verminderd met medicatie, paramedische behandelingen of hersenchirurgie. Naast de belemmeringen voor werk moet ook de rijgeschiktheid in acht worden genomen. In de Multidisciplinaire Richtlijn Ziekte van Parkinson worden uitgangspunten geformuleerd voor goed (medisch of paramedisch) handelen ten aanzien van werk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Jansen, J.
Thema Klinische casus
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 december 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 4 - Nummer 4 | Reuma en werk

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de belangrijkste verschijnselen van de ziekte van Parkinson;
 • weet u welke behandelmethoden er zijn;
 • realiseert u zich welke problemen patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen ervaren in de werksituatie;
 • kunt u adviseren over aanpassingen in de werksituatie en bevordering van duurzame inzetbaarheid bij de ziekte van Parkinson.