Depressie en werk: epidemiologie en nieuwe ontwikkelingen

Door op 31-03-2013
  • 00Inleiding
  • 01Epidemiologie van depressie en werk
  • 02Depressie als gevolg van werk
  • 03De gevolgen van depressie voor werk
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Depressie is een belangrijke oorzaak van arbeidsverzuim en definitieve uitval uit het arbeidsproces. De jaarprevalentie van een depressieve stoornis is in Nederland 5,1% (mannen: 3,7%, vrouwen: 7,4%) en voor dysthymie is dit 1,7% (1,2/2,7). Van de werkenden met een depressieve stoornis verzuimt de helft. Depressie hangt vooral samen met langdurig verzuim. Een gebrek aan sociale ondersteuning op het werk (waaronder ook pesten) en het hebben van een niet-passende functie hangen sterk samen met het ontstaan van depressieve klachten. De symptomen van een depressie kunnen sterk interfereren met de eisen die het werk stelt. De uiteindelijke impact hangt samen met de aard van deze eisen en met de ernst van de depressie. De gevolgen hangen samen met de cognitieve, affectieve, gedragsmatige en lichamelijke symptomen van depressie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 31 maart 2013
Editie Quintesse - Jaargang 2 - editie 1 - nummer 1 | Depressie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel
• hebt u een beeld van de epidemiologie van werkgerelateerde depressie in Nederland;
• kent u de werkfactoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van een depressie;
• kent u de gevolgen van depressie voor werk.