Diagnostiek en begeleiding van lage rugklachten

Door op 02-09-2014
 • 00Inleiding
 • 01Richtlijnen
 • 02Definities
 • 03Diagnostiek
 • 04Behandeling
 • 05Prognose medisch herstel
 • 06Re-integratie
 • 07Verwijzen en samenwerken
 • 08Voorkomen is beter dan genezen
 • 09Conclusie
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

Rugklachten zijn vaak aspecifiek. Het diagnostisch proces is relatief eenvoudig. Bij de meeste patiënten is de anamnese al voldoende om de diagnose te kunnen stellen. Lichamelijk onderzoek is dan ook niet direct aangewezen, hoewel het verwachtingspatroon bij patiënten soms anders kan liggen. Voor een goede dokter-patiëntrelatie kan daarom een lichamelijk onderzoek nuttig zijn. De meeste rugklachten zijn self-limiting. Door voldoende te bewegen en met een laag niveau van pijnmedicatie is het grootste gedeelte van de patiënten binnen twee weken hersteld. Een beperkte groep patiënten zal moeten worden verwezen naar de fysiotherapeut en voor een kleine restgroep is beeldvormende diagnostiek noodzakelijk. Hiermee kan worden beoordeeld of toch sprake is van specifieke rugklachten. Op grond daarvan kan ook een verwijzing naar de orthopedisch chirurg worden overwogen. De prognose van lage rugklachten is afhankelijk van verschillende factoren. Zij zijn van invloed op herstel en werkhervatting. De begeleiding is vooral gericht op het activeren en tijdcontingent re-integreren, waardoor somatische fixatie wordt voorkomen. Er bestaan verder mythen rond lage rugklachten die in dit artikel worden ontzenuwd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Elders, L.A.M.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 2 september 2014
Editie Quintesse - Jaargang 3 - editie 3 - nummer 3 | Lage rugklachten

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • bent u op de hoogte van de verschillende definities van lage rugklachten en de richtlijnen;
 • kent u de  diagnostische mogelijkheden en het bestaan van rode en gele vlaggen;
 • weet u welke risicofactoren van belang zijn en dat kennis van de werkplek essentieel is;
 • weet u dat behandeling en begeleiding de basis vormen voor een optimale tijdcontingente re-integratie.