Diagnostiek van beroepsziekten

De zesstappensystematiek

Door op 19-03-2021
  • 00Beroepsziekten in Nederland
  • 01Causaliteit
  • 02Multifactorieel
  • 03Arbeidsanamnese
  • 04Diagnostiek in zes stappen
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Beroepsziektediagnostiek gaat over een beoordeling van medische causaliteit met toepassing van epidemiologische principes en kennis over het pathofysiologische mechanisme van inwerking van de vermoedelijke schadelijke blootstelling. Voor een werkende is beroepsziektediagnostiek van belang om na te gaan of de werkzaamheden kunnen worden voortgezet in aangepaste vorm of dat terugkeer in dat werk niet mogelijk is; een goede etiologische diagnose biedt aanknopingspunten voor preventiebeleid. De diagnostiek van een beroepsziekte doorloopt zes stappen. De stappen drie en vier leveren de motivering voor stap zes: technische en organisatorische maatregelen, beïnvloeden van werkmethoden en gedrag zodat de individuele blootstelling afneemt, en preventief medisch onderzoek om vroegtijdig nadelige effecten bij gevoelige werkenden te signaleren. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. B. (Bas) Sorgdrager,
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 maart 2021
Editie Quintesse - Jaargang 10 - editie 1 - Nummer 1 | Beroepsziekten

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de zes stappen voor de diagnostiek van beroepsziekten;
  • kunt u systematisch nagaan of werkgerelateerde klachten een uiting kunnen zijn van een mogelijke beroepsziekte;
  • kent u de principes van medische causaliteit;
  • kent u het verschil tussen medische en juridische causaliteit.