Dodelijke arbeidsongevallen en forensisch (medisch) onderzoek

Door op 12-12-2017
 • 00
  Arbeidsongevallen
 • 01Forensische geneeskunde en politie bij een dodelijk arbeidsongeval 
 • 02Nader forensisch medisch onderzoek
 • 03
  Vervolging
 • 04Onderzoek Inspectie SZW
 • 05Informatie over het onderzoek
 • 06Vervolg van de casus en de rol van de bedrijfsarts
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Na een arbeidsongeval met dodelijke afloop vindt zowel een onderzoek door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als door de politie in samenwerking met de forensisch arts plaats. Beide onderzoeken hebben een deels overlappend doel, te weten waarheidsvinding en strafrechtelijke vervolging van degene die verantwoordelijk is voor het ongeval. Het onderzoek van de inspectie heeft een ‘hoger’ doel, namelijk het voorkomen van nieuwe incidenten. Het onderzoek van inspectie en justitie vraagt om een goede samenwerking tussen partijen. Openheid en adequate informatieverstrekking zijn essentieel om tot een goed resultaat te komen tijdens en na het onderzoek.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Duijst, W.L.J.M.
Graaf, J.H. de
Thema Juridisch
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 12 december 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 4 - nummer 4 | Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u welke partijen erbij betrokken worden als er een dodelijk arbeidsongeval heeft plaatsgevonden;
 • is de procedure van politie, Inspectie SZW en de forensisch geneeskundige duidelijk bij een dodelijk arbeidsongeval;
 • is u bekend welke taken de forensisch geneeskundige heeft, en hoe forensisch vervolgonderzoek kan worden uitgevoerd;
 • kent u de maatregelen die de Inspectie SZW kan opleggen aan de werkgever;
 • weet u wat de rol is van de officier van justitie na een dodelijk arbeidsongeval.