DSM-5 en wat u ervan weten moet

Door op 08-09-2017

Sinds 1 januari 2017 wordt de DSM-5 in de zorg gebruikt en ook bedrijfs- en verzekeringsartsen hebben daarmee te maken. De DSM-5 is een classificatiesysteem met internationale afspraken over criteria voor psychische stoornissen op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten. Het doel ervan is betrouwbare diagnostiek. In uw praktijk kunt u te maken krijgen met nieuwe criteria met betrekking tot verstandelijke beperking, de autismespectrumstoornis (ASS), depressie, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en de aanpassingsstoornis. Er zijn drie meetinstrumenten opgenomen in de DSM-5, waarvan voor de verzekeringsarts de WHODAS 2.0 het belangrijkst is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Zwerver, F.
Thema In de praktijk
Publicatie 8 september 2017
Editie Quintesse - Jaargang 6 - editie 3 - nummer 3 | Moeheid