Een chirurg in opleiding met handeczeem

Het wak in het ijs

Door op 19-06-2020
  • 00Casuïstiek
  • 01Vervolgconsulten en beloop
  • 02Conclusie
  • 03Preventie en behandeling door bedrijfsarts
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Na verwijzing door de eigen bedrijfsarts naar het spreekuur van een academisch ArbeidsDermatologisch Centrum bleek het mogelijk om het handeczeem bij een chirurge in opleiding beheersbaar te krijgen en haar te behouden voor de opleiding en het vak. Zij was bekend met atopisch eczeem in het verleden, waarbij zij drie maanden voor de verwijzing een handeczeem ontwikkelende. In een begeleidingstraject van een half jaar werd zij op verwijzing van de bedrijfsarts uitvoerig contactallergologisch onderzocht in een academisch ArbeidsDermatologisch Centrum en de werkbelasting in kaart gebracht door werkplekonderzoek van de klinisch arbeidsgeneeskundige. Na een periode van zes weken absolute handrust, werd de handhuidbelasting zowel thuis als in het ziekenhuis zeer geleidelijk opgevoerd, op geleide van het klinisch beeld en in onderlinge afstemming. De succesvolle re-integratie bleek alleen mogelijk dankzij het grote doorzettingsvermogen van patiënte en de inhoudelijke betrokkenheid van bedrijfsarts en opleider. Een verwijzing naar een gespecialiseerd ArbeidsDermatologisch Centrum kan waardevol zijn voor het controleren van oa. handeczeem klachten en daarmee voor het behoud van werk. Geïllustreerd wordt dat verwijzingen echter eerder uitzondering dan regel is in Nederland, deels door de invulling van de zorgverzekeringswet.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bakker, J.G.
Thema Samenwerken
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 juni 2020
Editie Quintesse - Jaargang 9 - editie 2 - nummer 2 | Bedrijfsongevallen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • hebt u basale kennis van de diagnostiek van arbeidsdermatosen;
  • hebt u inzicht in het samenspel van aanlegfactoren voor eczeem en irriterende en allergene factoren die zeer vaak leiden tot een chronisch beloop van handeczeem.
  • weet u op welke wijze centra voor arbeidsdermatologie u hierbij kunnen helpen.