Een directeur in demotie

Recht op zinvol leven? Of plicht tot arbeidsparticipatie?

  • 00Casus
  • 01Het dilemma
  • 02De discretionaire driehoek
  • 03Het morele oordeel
  • 04Analyse van de casus
  • 05Nabeschouwing
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

De spreekkamer van de verzekeringsarts/bedrijfsarts is een arena waar het beleid van de wetgever, de inzichten uit de medische wetenschap en de zorgende blik van de dokter worden geconfronteerd met het leed van een patiënt. Hier wordt van de arts niet alleen een medisch en een juridisch, maar ook een moreel oordeel gevraagd. De arts geeft met dit oordeel invulling aan zijn discretionaire ruimte. Dat stelt eisen aan de kwaliteit van de oordeelsvorming. Met een casusbespreking wordt dit verduidelijkt. Vervolgens wordt een methode verklaard en toegepast voor een kwalitatief geborgde morele oordeelsvorming. In de nabeschouwing benadrukken wij het nut hiervan.

“Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen” (Lucas 10:33)

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Decker MSc, K.R.H. de
Meij, R.H.C.
Weel, A.N.H.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 17 september 2019
Editie Quintesse - Jaargang 8 - editie 3 - nummer 3 | Ethiek

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u welke onderdelen meespelen bij een morele afweging;
  • kent u de methode ‘morele oordeelsvorming’;
  • kunt u zich de methode 'morele oordeelsvorming' eigen maken.