Een loonsanctie, en dan?

Een loonsanctiebesluit moet vóór het einde van de (verlengde) wachttijd opgelegd worden. Daarna is dit niet meer mogelijk. Wanneer er sprake is van samengesteld verzuim, verdient het aanbeveling om de datum einde wachttijd te controleren. De duur van de loonsanctie is maximaal 52 weken, maar kan worden bekort als de werkgever de gesanctioneerde tekortkomingen herstelt. Tijdens de duur van de loonsanctie geldt voor de arbeidsovereenkomst het opzegverbod tijdens ziekte. Een beëindiging met wederzijds goedvinden tijdens de loonsanctie is riskant voor de werknemer aangezien hij dan mogelijk geen uitkering kan krijgen op grond van WIA, WW of ZW kan krijgen.
De werkgever kan bezwaar en beroep instellen tegen een loonsanctiebesluit. De werknemer kan bezwaar en beroep instellen tegen het besluit om geen loonsanctie op te leggen of tegen het besluit om de loonsanctie te bekorten in duur. Wordt een loonsanctiebesluit vernietigd dan bestaat de mogelijkheid dat het UWV de schade aan de werkgever tot een bepaalde hoogte moet vergoeden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Graaf, J.H. de
Heida, R.A.
Franssen, E.J.A.
Thema Juridisch
Publicatie 9 september 2015
Editie Quintesse - Jaargang 4 - editie 3 - nummer 3 | ADHD

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kunt u de werkgever of werknemer adviseren bij een opgelegde loonsanctie;
  • kent u de consequenties van een bezwaar en beroepsprocedure in relatie tot het medisch beroepsgeheim;
  • weet u lezer wat de gevolgen zijn als de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens de loonsanctie;
  • kent u de gevolgen zijn van de vernietiging van een loonsanctiebesluit.