Een nieuw perspectief op kwaliteit van arbeid

Presentatie van een praktisch denk- en werkmodel

Door op 01-06-2023
 • 00Inleiding
 • 01Kwaliteit van arbeid
 • 02Het werk- en denkmodel Kwaliteit van Arbeid©
 • 03Het model nader toegelicht
 • 04Besluit
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Arbeid staat stevig onder druk. Zo stijgt het ziekteverzuim onder werknemers (5% in het 3e kwartaal van 2022), is er een sterke toename van de (ervaren) psychosociale arbeidsbelasting en veranderen veel werkenden steeds sneller van werkgever. Ontwikkelingen als de sterke groei van het aantal thuiswerkenden, de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing in veel beroepssectoren dragen hieraan bij. Des te belangrijker wordt het gesprek met medewerkers over hun arbeid. Hoe ervaren zij hun werk? Wat maakt het werk van betekenis en zinvol? Hoe beoordelen zij de kwaliteit van arbeid? In de praktijk van alledag blijkt dit gesprek nog niet zo eenvoudig en ontbreekt vaak een gedeeld en samenhangend perspectief op arbeid, waardoor partijen elkaar niet goed begrijpen. Dit artikel beschrijft een in de praktijk ontstaan werk- en denkmodel om het gesprek over de ervaren kwaliteit van arbeid met medewerkers op een positieve manier te stimuleren en ondersteunen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Keizer, K.K.
Thema In de praktijk
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2023
Editie Quintesse - Jaargang 12 - editie 2 - Nummer 2 | Dood en werk

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kunt u de verschillende betekenissen van het begrip kwaliteit van arbeid benoemen en hanteren;
 • kunt het verschil benoemen tussen objectief-structurele en subjectief-culturele benaderingen;
 • heeft u inzicht in de opbouw van het werk- en denkmodel Kwaliteit van Arbeid©;
 • begrijpt u waar de vier ‘vensters’ van het model voor staan;
 • bent u in staat om aan de hand van het model het gesprek over de ervaren kwaliteit van arbeid aan te gaan.