Een steigerbouwer met de ziekte van Bechterew

Een lange zoektocht naar de juiste diagnose

Door op 02-09-2014

Werknemers die zwaar werk verrichten hebben een grotere kans op het
ontwikkelen van bewegingsapparaatklachten. De meeste van deze  klachten zijn aspecifiek van aard. Het gaat dan om aandoeningen die ‘self-limiting’ zijn waarbij, na een korte periode van vermindering van de belasting en van het gebruik van medicatie en eventueel fysiotherapie, een volledig herstel mag worden verwacht. Er is echter altijd een kans op een specifieke diagnose. De zoektocht naar de juiste diagnose kan echter heel ingewikkeld zijn. Zoals blijkt uit deze casus kan de ziekte van Bechterew zich in eerste aanleg presenteren als een aspecifieke aandoening waaruit zich in de loop van de tijd een specifiek beeld ontwikkelt. Op grond van specifieke criteria wordt door een reumatoloog de diagnose gesteld. Dan wordt ook duidelijk wat dit betekent voor de richting waarin de re-integratie moet plaatsvinden. In de sector bouw
is het mogelijk hiervoor kosteloos gebruik te maken van het  loopbaantraject bouw dat landelijk beschikbaar is. Echter, de prognose van de ziekte van Bechterew is niet gunstig als het gaat om werkhervatting in eigen werk en er zal bijna altijd rekening gehouden moeten worden met (gedeeltelijke) uitval uit het arbeidsproces en arbeidsongeschiktheid.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Elders, L.A.M.
Thema Casus
Publicatie 2 september 2014
Editie Quintesse - Jaargang 3 - editie 3 - nummer 3 | Lage rugklachten

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • hebt u kennis van het verloop van de ontwikkeling van de ziekte van Bechterew;
  • kent u de specifieke criteria voor het toekennen van de diagnose;
  • hebt u kennis van de specifieke behandelmogelijkheden bij dezeaandoening;
  • weet u dat voor werknemers in de bouw begeleiding via het loopbaantraject beschikbaar is, gericht op de ontwikkeling van een tweede carrièreperspectief.