Eigen risico dragen Ziektewet

De praktische en de medische kant

Door op 16-12-2021

Eigen risico dragen Ziektewet is een onderdeel van het sociale stelsel in Nederland. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager te zijn, maar dat betekent dan ook dat zij de claimbeoordeling moeten doen. In dit artikel wordt het fenomeen eigen risico dragen Ziektewet toegelicht, waarbij met name van belang is waarom een werkgever deze keuze zou maken. Daarnaast is er aandacht voor de claimbeoordeling: de bepaling of er recht is op een uitkering vanuit de Ziektewet, wat de hoogte ervan is en ook hoelang dit recht bestaat. Hierbij is een rol weggelegd voor de bedrijfs- of verzekeringsarts. Vanuit onze praktijk bespreken wij de uitvoeringspraktijk van de Ziektewet, waarbij het verschil met loondoorbetaling bij ziekte (Wet verbetering poortwachter) naar voren komt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Slagter, L.
Wielink, J.A.
Thema Advies
Publicatie 16 december 2021
Editie Quintesse - Jaargang 10 - editie 4 - Nummer 4 | Transculturele geneeskunde